fbpx

DRUK CYFROWY

Druk cyfrowy charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Materiały przeznaczone do druku są dostarczane do urządzenia drukującego w postaci danych komputerowych.
  • Komputerowy zapis cyfrowy pozwala na druk bezpoœredni lub poprzez noœnik poœredni.
  • W przypadku występowania noœnika poœredniego obraz znajdujący się na nim jest kasowany i zapisywany na nowo po każdym cyklu drukowania.
  • Istnieje możliwoœć zmian dowolnych elementów graficznych lub tekstowych dla każdej kolejnej odbitki (personalizacja).
  • W urządzeniu najczęœciej brak formy drukowej (nie dotyczy risografii). Swoistą formą drukową jest sam zapis cyfrowy.
  • Obraz drukowy tworzony jest w cyfrowej maszynie drukarskiej i to bezpoœrednio w miejscu, z którego rozpoczyna się druk.

 

Title

Subtitle

Name

Tristique corrupti sunt mi diamlorem duis repellat urna quos. Tempore nullam beatae natus quaerat dapibus ipsum voluptatem morbi voluptates feugiat, laoreet, eleifend, nulla id? Eget fermentum!

0
X