fbpx

DRUK CYFROWY

Druk cyfrowy charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Materiały przeznaczone do druku są dostarczane do urządzenia drukującego w postaci danych komputerowych.
  • Komputerowy zapis cyfrowy pozwala na druk bezpoœredni lub poprzez noœnik poœredni.
  • W przypadku występowania noœnika poœredniego obraz znajdujący się na nim jest kasowany i zapisywany na nowo po każdym cyklu drukowania.
  • Istnieje możliwoœć zmian dowolnych elementów graficznych lub tekstowych dla każdej kolejnej odbitki (personalizacja).
  • W urządzeniu najczęœciej brak formy drukowej (nie dotyczy risografii). Swoistą formą drukową jest sam zapis cyfrowy.
  • Obraz drukowy tworzony jest w cyfrowej maszynie drukarskiej i to bezpoœrednio w miejscu, z którego rozpoczyna się druk.

 

0
X